Polityka prywatności

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez stronę internetową mkkmedica.pl jest MKK MEDICA Małgorzata Krynicka-Kozak z siedzibą przy ul. Aroniowa 15A , 03-289 Warszawa zwanym dalej MKK MEDICA.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Wojciech Kozak, z którym można kontaktować się pod adresem ul. Złotopolska 5 lok U1, 03-567 Warszawa, telefonicznie pod numerem 732933182 oraz drogą mailową pisząc na adres w.kozak@mkkmedica.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub wszelkie informacje możliwe do zidentyfikowania tej osoby. Danymi osobowymi są zatem takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.
 5. Strona internetowa mkkmedica.pl nie wymaga logowania na stronie oraz  podawania jakichkolwiek danych osobowych tak więc nie następuje  zbieranie, przechowywanie , przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
 6. Przez stronę internetową mkkmedica.pl może następować pobieranie, przechowywanie i przetwarzanie adresów IP, które nie mogą zostać uznane za dane osobowe, gdyż podmiot przetwarzający adresy IP nie ma jednocześnie dostępu do danych łączących adresy IP z innymi danymi identyfikującymi osoby.
 7. Dostęp do Państwa adresów IP oraz plików cookies mogą mieć firmy zewnętrzne obsługujące systemy IT MKK MEDICA. Dostęp ten jest nadzorowany i kontrolowany przez MKK MEDICA.
 8. Strona mkkmedica.pl korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Google Analytics zbiera informacje przy pomocy plików cookies o sposobie korzystania ze strony, jakie podstrony zostały odwiedzone, ile czasu spędzono na stronie i poszczególnych zakładkach. Dane te wykorzystywane są przez Google do tworzenia raportów. Więcej informacji o sposobie działania plików cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics.
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w MKK MEDICA mogą Państwo złożyć  skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze znajdującego się na stronie internetowej  formularza do wysyłania poczty elektronicznej, to Państwa wiadomości trafiają na skrzynkę pocztową gabinet@mkkmedica.pl obsługiwaną przez poczta.nazwa.pl. Właścicielem skrzynki pocztowej gabinet@mkkmedica.pl jest MKK MEDICA. Prosimy o nie umieszczanie w wysyłanych wiadomościach danych wrażliwych. Podawanie danych jest dobrowolne. Dane zawarte w wiadomościach mailowych nie będą przetrzymywane. Są przetwarzane jedynie w celu udzielania odpowiedzi. Wiadomości mailowe zostają usuwane w okresie 1 miesiąca.

Polityka cookies

 1. Strona mkkmedica.pl  korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu.
 2. W ramach strony mkkmedica.pl mogą być stosowane różnego rodzaju plików cookies, którymi są:
  – stałe, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika,
  – tymczasowe, które są usuwane w momencie opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www,
  – własne, które są umieszczone na stronie www przez właściciela,
  – zewnętrzne, które są umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
 3. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 4. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, jak Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest MKK MEDICA.
 6. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej mkkmedica.pl.
 9. Pliki cookies mogą przechowywać takie informacje jak adres IP użytkownika, nazwę przeglądarki internetowej,  wybór języka na urządzeniu, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę  internetu, datę wizyty, czas przebywania na stronie oraz lokalizację użytkownika. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 10. Podczas pierwszej wizyty na stronie mkkmedica.pl zostaje wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie oznaczało, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z zasadami tego dokumentu. Udzielona zgoda będzie mogła zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawienia plików w przeglądarce internetowej. Poprzez przeglądarkę internetową istnieje też możliwość usunięcia tych plików. Wyłączenie plików cookies będzie mogło powodować trudności w korzystaniu ze tej strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które masowo stosują cookies.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń mających wpływ na obecną politykę prywatności wprowadzone zostaną stosowne zmiany.
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2020 roku.

Kształtujemy ponadczasowe piękno.